Thông tin liên hệ

0901.252.252 - 02781.000.555

info@vietstargroup.vn

https://www.facebook.com/tuyendungvietstar/

126 Nguyễn Minh Hoàng, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Thông Tin Liên Lạc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSTAR

02871.000.555 - 0901.252.252

info@vietstargroup.vn

126 Nguyễn Minh Hoàng, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Thông tin

VietStar Group