Hệ Thống 2,16 kWp (1 pha – 220V)

• Số lượng tấm pin: 6 Canadian Solar
• Số lượng Inverter: 1 Inverter IMars MG
• Lượng điện tạo ra/tháng dự kiến: 260 kWh
• Số tiền tiết kiệm/tháng: 555.000 – 868.000đ
• Tương đương cây xanh được trồng: 8

Hệ Thống 3,24 kWp (1 pha – 220V)

• Số lượng tấm pin: 9 Canadian Solar
• Số lượng Inverter: 1 Inverter IMars MG
• Lượng điện tạo ra/tháng dự kiến: 390 kWh
• Số tiền tiết kiệm/tháng: 833.000 – 1.302.000đ
• Tương đương cây xanh được trồng: 12

Hệ Thống 5,04 kWp (1 pha – 220V)

• Số lượng tấm pin: 14 Canadian Solar
• Số lượng Inverter: 1 Inverter IMars MG
• Lượng điện tạo ra/tháng dự kiến: 605 kWh
• Số tiền tiết kiệm/tháng: 1.292.000 – 2.020.000đ
• Tương đương cây xanh được trồng: 18

  Hệ Thống 10,8 kWp (1 pha – 220V)

  • Số lượng tấm pin: 30 Canadian Solar
  • Số lượng Inverter: 2 Inverter IMars MG
  • Lượng điện tạo ra/tháng dự kiến: 1.300 kWh
  • Số tiền tiết kiệm/tháng: 2.775.000 – 4.340.000đ
  • Tương đương cây xanh được trồng: 38

   Hệ Thống 4,32 kWp (3 pha – 380V)

   • Số lượng tấm pin: 12 Canadian Solar
   • Số lượng Inverter: 1 Inverter IMars BG
   • Lượng điện tạo ra/tháng dự kiến: 519 kWh
   • Số tiền tiết kiệm/tháng: 1.108.000 – 1.733.000đ
   • Tương đương cây xanh được trồng: 15

    Hệ Thống 6,48 kWp (3 pha – 380V)

    • Số lượng tấm pin: 18 Canadian Solar
    • Số lượng Inverter: 1 Inverter IMars BG
    • Lượng điện tạo ra/tháng dự kiến: 778 kWh
    • Số tiền tiết kiệm/tháng: 1.661.000 – 2.597.000đ
    • Tương đương cây xanh được trồng: 22

     Hệ Thống 10,8 kWp (3 pha – 380V)

     • Số lượng tấm pin: 30 Canadian Solar
     • Số lượng Inverter: 1 Inverter IMars BG
     • Lượng điện tạo ra/tháng dự kiến: 1.300 kWh
     • Số tiền tiết kiệm/tháng: 2.775.000 – 4.340.000đ
     • Tương đương cây xanh được trồng: 38

     Hệ Thống 17,28 kWp (3 pha – 380V)

     • Số lượng tấm pin: 48 Canadian Solar
     • Số lượng Inverter: 1 Inverter IMars BG
     • Lượng điện tạo ra/tháng dự kiến: 2.074 kWh
     • Số tiền tiết kiệm/tháng: 4.426.000 – 6.924.000đ
     • Tương đương cây xanh được trồng: 60

     Hệ Thống 21,6 kWp (3 pha – 380V)

     • Số lượng tấm pin: 60 Canadian Solar
     • Số lượng Inverter: 1 Inverter IMars BG
     • Lượng điện tạo ra/tháng dự kiến: 2.592 kWh
     • Số tiền tiết kiệm/tháng: 5.532.000 – 8.653.000đ
     • Tương đương cây xanh được trồng: 76

     Hệ Thống 25,92 kWp (3 pha – 380V)

     • Số lượng tấm pin: 72 Canadian Solar
     • Số lượng Inverter: 1 Inverter IMars BG
     • Lượng điện tạo ra/tháng dự kiến: 3.110 kWh
     • Số tiền tiết kiệm/tháng: 6.637.000 – 10.382.000đ
     • Tương đương cây xanh được trồng: 90

     Hệ Thống 32,4 kWp (3 pha – 380V)

     • Số lượng tấm pin: 72 Canadian Solar
     • Số lượng Inverter: 1 Inverter IMars BG
     • Lượng điện tạo ra/tháng dự kiến: 3.110 kWh
     • Số tiền tiết kiệm/tháng: 6.637.000 – 10.382.000đ
     • Tương đương cây xanh được trồng: 90

     Hệ Thống Công Suất Lớn Hơn

     • Số lượng tấm pin: (Liên hệ)
     • Số lượng Inverter: (Liên hệ)
     • Lượng điện tạo ra/tháng dự kiến: (Liên hệ)
     • Số tiền tiết kiệm/tháng: (Liên hệ)
     • Tương đương cây xanh được trồng: (Liên hệ)

     CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VIETSTAR

     02871.000.555 - 0901.252.252

     info@vietstargroup.vn

     126 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

     Thông tin

     VietStar Group