Gói chuẩn 3 Kw (INVT + PIN JINKO)

 • Máy biến tần – INVT 3Kw/220V
 • Số lượng Pin Jinko (Momo) (400W): 8 tấm
 • Thi công: Tủ điện, chống sét, cắt sét, CB, dây cáp điện, Phụ kiện, ray nhôm, và trọn gói Thi công lắp đặt, hỗ trợ lắp đồng hồ mua bán điện với EVN

Gói chuẩn 5 Kw (INVT + PIN JINKO)

 • Máy biến tần – INVT 5Kw/220V
 • Số lượng Pin Jinko (Momo) (400W): 13 tấm
 • Thi công: Tủ điện, chống sét, cắt sét, CB, dây cáp điện, Phụ kiện, ray nhôm, và trọn gói Thi công lắp đặt, hỗ trợ lắp đồng hồ mua bán điện với EVN

Gói chuẩn 10 Kw (INVT + PIN JINKO)

 • Máy biến tần – INVT 10Kw/220V
 • Số lượng Pin Jinko (Momo) (400W): 25 tấm
 • Thi công: Tủ điện, chống sét, cắt sét, CB, dây cáp điện, Phụ kiện, ray nhôm, và trọn gói Thi công lắp đặt, hỗ trợ lắp đồng hồ mua bán điện với EVN

Gói Trung cấp 3 Kw (ZEVER + PIN JINKO)

 • Máy biến tần – MÁY BIẾN TẦN – ZEVER SMA3KW / 220V
 • Số lượng Pin Jinko (Momo) (400W): 8 tấm
 • Thi công: Tủ điện, chống sét, cắt sét, CB, dây cáp điện, Phụ kiện, ray nhôm, và trọn gói Thi công lắp đặt, hỗ trợ lắp đồng hồ mua bán điện với EVN

Gói Trung cấp 5 Kw (ZEVER + PIN JINKO)

 • Máy biến tần – MÁY BIẾN TẦN – ZEVER SMA5KW / 220V
 • Số lượng Pin Jinko (Momo) (400W): 13 tấm
 • Thi công: Tủ điện, chống sét, cắt sét, CB, dây cáp điện, Phụ kiện, ray nhôm, và trọn gói Thi công lắp đặt, hỗ trợ lắp đồng hồ mua bán điện với EVN

  Gói Trung cấp 10 Kw (ZEVER + PIN JINKO)

  • Máy biến tần – MÁY BIẾN TẦN – ZEVER SMA10KW / 220V
  • Số lượng Pin Jinko (Momo) (400W): 25 tấm
  • Thi công: Tủ điện, chống sét, cắt sét, CB, dây cáp điện, Phụ kiện, ray nhôm, và trọn gói Thi công lắp đặt, hỗ trợ lắp đồng hồ mua bán điện với EVN

   Gói Cao cấp 3 Kw (SMA + PIN JINKO)

   • MÁY BIẾN TẦN – SMA Công nghệ Đức ( MADE IN CHINA) 3KW, 1 PHA
   • Số lượng Pin Jinko (Momo) (400W): 8 tấm
   • Thi công: Tủ điện, chống sét, cắt sét, CB, dây cáp điện, Phụ kiện, ray nhôm, và trọn gói Thi công lắp đặt, hỗ trợ lắp đồng hồ mua bán điện với EVN

   Gói Cao cấp 5 Kw (SMA + PIN JINKO)

   MÁY BIẾN TẦN – SMA Công nghệ Đức ( MADE IN CHINA) 5KW, 1 PHA

   Số lượng Pin Jinko (Momo) (400W): 13 tấm

   Thi công: Tủ điện, chống sét, cắt sét, CB, dây cáp điện, Phụ kiện, ray nhôm, và trọn gói Thi công lắp đặt, hỗ trợ lắp đồng hồ mua bán điện với EVN

   Gói Cao cấp 10 Kw (SMA + PIN JINKO)

   MÁY BIẾN TẦN – SMA Công nghệ Đức ( MADE IN CHINA) 3KW, 3 PHA

   Số lượng Pin Jinko (Momo) (400W): 25 tấm

   Thi công: Tủ điện, chống sét, cắt sét, CB, dây cáp điện, Phụ kiện, ray nhôm, và trọn gói Thi công lắp đặt, hỗ trợ lắp đồng hồ mua bán điện với EVN

   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VIETSTAR

   02871.000.555 - 0901.252.252

   info@vietstargroup.vn

   126 Nguyễn Minh Hoàng, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

   Thông tin

   VietStar Group