Hỗ trợ khách hàng

CUNG ỨNG NHÂN SỰ CHUYÊN MÔN

Trong xu hướng các công ty muốn mở rộng, phát triển kinh doanh nhưng thiếu nguồn lực nhân sự chuyên môn có trình độ. Vietstar Group đề xuất giải pháp để giải quyết các vấn đề này.

Dịch vụ tuyển dụng chuyên môn giúp cho Công ty tiết kiệm được thời gian và tập trung vào giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. VIETSTAR sẽ đảm nhiệm công việc như một PHÒNG TUYỂN DỤNG thuê ngoài. Khách hàng chỉ cần tiếp nhận và đào tạo và làm việc.

Hiện nay chúng tôi đang có dịch vụ cung ứng nhân sự cho các vị trí sau:

  • Nhân viên kinh doanh/Telesales/CSKH/Tư vấn,..
  • Nhân viên Marketing
  • Nhân viên kỹ thuật, văn phòng,…
  • Nhân viên ngành nghề khác

QUY TRÌNH LÀM VIỆC VỚI KHÁCH HÀNG