Nộp hồ sơ tuyển dụng

Bạn có thể nộp CV trực tuyến bằng cách gửi cho VietStar theo form dưới dây. Mọi thông tin cá nhân trong VietStar xin cam kết bảo mât và chỉ gửi tới nhà tuyển dụng khi được sự chập nhận về nhu cầu công việc của ứng viên: