TRIỂN KHAI CẤP HỘ CHIẾU VACCINE TRÊN CẢ NƯỚC
Đăng ngày 31/05/2022 BỞI VIETSTAR

Bộ Y tế vừa triển khai cấp hộ chiếu vắc xin trên cả nước.

𝑯𝒐̣̂ 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒗𝒂̆́𝒄 𝒙𝒊𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒉𝒊̣ 11 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏:

1. Họ và tên

2. Ngày tháng năm sinh

3. Quốc tịch

4. Bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới

5. Số mũi tiêm đã nhận

6. Ngày tiêm

7. Liều số

8. Vắc xin;

9. Sản phẩm vắc xin

10. Nhà cung cấp hoặc sản xuất vắc xin

11. Mã số của chứng nhận.

📝𝐐𝐮𝐲 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝟑 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐯𝐚̆́𝐜 𝐱𝐢𝐧 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗

𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟭: Các cơ sở tiêm chủng rà soát, xác minh, xác thực thông tin người dân tiêm chủng vắc xin Covid-19.

𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟮: Các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19.

 

𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟯: Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin Covid-19 tập trung. Chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã QR theo tiêu chuẩn của EU quy định.